เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 

8 พฤษภาคม 2562 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการพลทหารกองทัพไทย ปลอดภัยจากการฝึก" (พลทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านการแพทย์ การรักษาสุขภาพแก่พลทหารใหม่และครูฝึก รวมทั้งกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย