เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

25 กรกฎาคม 2562  พลเอก ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์  รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลตรี Nguyen Van The รองผู้บัญชาการโรงเรียนการเมือง - การทหาร กองทัพเวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่าง 17 - 26 กรกฎาคม 2562 ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง กลาโหมไทย - กลาโหมเวียดนาม ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย