เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

14 สิงหาคม 2562 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ นาง Donica Pottie เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับกองทุนสหประชาชาติ เพื่อสนับสนุนทหารหญิงในภารกิจรักษาสันติภาพ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย