เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 กันยายน 2562 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์เอเชีย (2019 IBSA BLIND FOOTBALL ASIA CHAMPIONSHIPS) โดยมี ดร.สุธน จิตร์มั่น นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย พลตรี ทวีป ปิยะอรุณ อุปนายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย/ผู้จัดการทีมนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย นายบุญยาม เสาร์จันทร์ สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย และนายประครอง บัวใหญ่ กัปตันทีมนักกีฬาฯ ร่วมแถลงข่าวฯ ณ ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองทัพไทย

การแถลงข่าวฯ ครั้งนี้ เสนาธิการทหาร เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย ในการเตรียมการจัดแข่งขันฟุตบอลคนตาบอด ชิงแชมป์เอเชีย (2019 IBSA BLIND FOOTBALL ASIA CHAMPIONSHIPS) จากประเทศสมาชิก จำนวน 8 ประเทศ ระหว่าง 23 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกส์ “PARALYMPIC GAMES 2020” ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น ในปี 2563 และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันฯ ดังกล่าว ให้ประชาชนชาวไทยได้รับทราบอย่างกว้างขวาง อันจะนำไปสู่การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา รวมถึงการร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาทีมให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ เสนาธิการทหาร กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันส่งเสริมและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ โดยขอให้ร่วมกันส่งแรงใจแรงเชียร์ทีมนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย พร้อมทั้ง ฝากติดตามการแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์เอเชีย ซึ่งนักกีฬาฯ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ได้มีกำลังใจ มีความเพียรพยายามในการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้ และได้กล่าวอวยพรให้คณะนักกีฬาฯ ประสบผลสำเร็จในทุกการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ ระดับนานาชาติ และระดับโลกเพื่อมุ่งสู่การแข่งขันพาราลิมปิกส์ “PARALYMPIC GAMES 2020” ณ ญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของคณะนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยทุกคน พร้อมทั้งนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติต่อไป