เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

23 กันยายน 2562 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ Baroness Goldie รัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักร เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นผู้แทนสภาสูงในรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร และเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย