เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 ตุลาคม 2562 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพล โดยมี พลโท ไตรเทพ  ศรีพันธุ์วงศ์ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล และกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร