เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

15 ตุลาคม 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 เพื่อรับฟังบรรยายสรุปบทบาท ภารกิจ และการปฏิบัติงานที่สำคัญรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย