เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

17 ตุลาคม 2562 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ คลองตาอูฐ โดยมีข้าราชการทหาร ตำรวจ รวมทั้งประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ การกำจัดขยะวัชพืช การขุดลอกคลอง และร่วมกิจกรรมพ่นจุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ณ สมาคมเมืองทองนิเวศน์ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร