เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 ตุลาคม 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกรมการสื่อสารทหาร โดยมี พลโท สุเมธ  นิลมัย เจ้ากรมการสื่อสารทหารและกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับ ณ กรมการสื่อสารทหาร เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร