เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

24 ตุลาคม 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง โดยมี พลเอก วิทยา  ขันธอุบล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง พร้อมกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง