เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

11 พฤศจิกายน 2562 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลตรี Ngo Quang Hung รองเจ้ากรมฝ่ายการเมือง ภูมิภาคทหาร 1 กองทัพเวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนนายทหารระดับยุทธวิธี กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพเวียดนาม ระหว่าง 10 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย