เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 พฤศจิกายน 2562 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล โครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ
“จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ของ กองบัญชาการกองทัพไทย  โดยมีผู้แทนเหล่าทัพ สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย  คณะกรรมการจัดการประกวด ผู้ที่ได้รับรางวัล และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร