เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 พฤศจิกายน 2562 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย ห่วงใยประชาชน” โดยมี พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รอบที่ตั้ง กองบัญชาการกองทัพไทย จัดขึ้น ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีการบริการทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจสุขภาพฟัน การอบรมวิชาชีพ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก และบริการตัดผมบุรุษ/สตรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก