เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

6 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร สมาชิกวุฒิสภา อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและอดีตผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็นประธาน โดยมี พลโท ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ได้จัดให้มีการสาธิตการปฏิบัติการทางยุทธวิธีและการแสดงขีดความสามารถของกำลังพลในหน่วยให้ผู้ร่วมพิธีฯ ได้รับชมด้วย โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ถือเป็นองค์กรหลักที่มีความพร้อมสูงสุด ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่รัฐบาล กองทัพ ประชาชน และเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศ