เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

14 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร เป็นประธานการแถลงข่าวการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 และ นายไมเคิล ฮีธ (Michael Heath) อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวฯ ณ ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


​การฝึกคอบร้าโกลด์เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิกร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 39 โดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลักจำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 ประเทศ ได้แก่ จีน และอินเดีย ประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติหรือ MPAT (Multinational Planning Augmentation Team) ที่ฝ่ายสหรัฐฯ เสนอ จำนวน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บังกลาเทศ แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์และฟิจิ ประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก หรือ COLT (Combined Observer Liaison Team) ที่ฝ่ายไทยเสนอ จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ลาว เวียดนาม บรูไน เมียนมา ปากีสถาน กัมพูชา อิสราเอล เยอรมนี สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งสิ้น 29 ประเทศ ยอดผู้เข้าร่วมการฝึกฯ จำนวนมากกว่า 9,000 นาย ประกอบด้วย ไทย 3,750 นาย สหรัฐฯ 5,500 นาย สิงคโปร์ 47 นาย ญี่ปุ่น 142 นาย อินโดนีเซีย 50 นาย สาธารณรัฐเกาหลี 30 นาย มาเลเซีย 51 นาย จีน 32 นาย และอินเดีย 13 นาย


​วัตถุประสงค์การฝึกฯ เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการอำนวยการยุทธ์ร่วม/ผสม ประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤติต่างๆ และเพื่อการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาติสาหรับในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ​รูปแบบการฝึกฯ เป็นการฝึกวงรอบปี Heavy Year มีขอบเขตการฝึก ประกอบด้วย การฝึกปัญหา ที่บังคับการ โครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกภาคสนาม และกิจกรรมเสริม 

​สำหรับพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ในปีนี้จะจัดขึ้น วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นาย ไมเคิล ฮีธ (Michael Heath) อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ พลเอก พอล เจ ลาคาเมรา (Paul J. LaCamera) ผู้บัญชาการ กองกำลังกองทัพบกสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโดแปซิฟิก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกฯ ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เอกอัครราชทูต ของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลักอีกด้วย