เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 พฤษภาคม 2563 พลเอกชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการรับมอบผลไม้ (มังคุด) จาก นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผลไม้ล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยการรับซื้อผลไม้ (มังคุด) จากเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) จำนวน 27,000 กิโลกรัม (27 ตัน) รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดจึงมีนโยบายให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร