เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

8 กันยายน 2563 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมกำลังพลและพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรอง จากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการ "พลทหารกองทัพไทย ปลอดภัยจากการฝึก" ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ