เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

9 กันยายน 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลจัตวา Khun Nay Tun Oo (ขุน ไหน่ ทุน อู) ผู้ช่วยทูตทหารบก ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยทูตทหารเมียนมา ประจำกรุงเทพฯ ซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

การเยี่ยมคำนับครั้งนี้ นอกจากจะเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตฝ่ายทหารแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมา ซึ่งปัจจุบันมีความร่วมมือที่ใกล้ชิด ส่งผลดีต่อการรักษาความสงบในพื้นที่ชายแดน ทั้งนี้ไทยและเมียนมามีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น พร้อมทั้งเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ (Natural Strategic Partnership) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันสองประเทศให้พัฒนาความร่วมมือก้าวหน้าต่อไป และเป็นโอกาสในการส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกัน

ในโอกาสนี้ เสนาธิการทหาร ได้กล่าวขอบคุณ พลจัตวา Khun Nay Tun Oo ที่มาเยี่ยมคำนับ และขอบคุณที่ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของไทย โดยการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หลังเดินทางมาถึงประเทศไทย ก่อนเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่า พลจัตวา Khun Nay Tun Oo จะสามารถผลักดันความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้งสองกองทัพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันต่อไป