เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 รัฐบาลได้จัดกิจกรรม โดยมีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 19.19 นาฬิกา โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ โอกาสนี้ พลเอก คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและภริยา เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดและภริยา เข้าร่วมพิธี ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร