เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

17 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานสนามชายแดน กองกำลังสุรนารี โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพ... อ่านต่อ

14 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหา... อ่านต่อ

7 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - ลาว (General Border Committee : GBC) ครั้งที่ 25 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนต... อ่านต่อ

5 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสนามศุภชลาศัย โดยมี ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสากองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่ว... อ่านต่อ

5 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยภริยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู... อ่านต่อ

4 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา... อ่านต่อ

3 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรี... อ่านต่อ

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรม BikeUnAiRak สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได้ล... อ่านต่อ

30 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการซ้อมใหญ่พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรม BikeUnAiRak ณ สนามศุภชลาศัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิ... อ่านต่อ

29 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย Randall G Schriver ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย ... อ่านต่อ

29 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลาตำแหน่ง ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญ... อ่านต่อ

29 พฤศจิกายน 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์รักษาความปลอดภัย ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลโท เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ ผู้บัญชากา... อ่านต่อ


act title2

17 ธันวาคม 2561 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลตรี Ha Huy Long รองเจ้ากรมฝ่ายการเมืองแม่ทัพภาคที่ 5 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ตาม... อ่านต่อ

14 ธันวาคม 2561 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร เข้าเยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" และสักการะพระบรมรูปทรงม้า ณ พระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า {gallery}acti... อ่านต่อ

12 ธันวาคม 2561 พลอากาศเอก ไพศาล น้ำทับทิม รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย (รักชาติ เฟสติวัล) “รักชาติ 4.0 คนรุ่นใหม่ หัวใจรักชาติ... อ่านต่อ

6 ธันวาคม 2561 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ นาวาโท Norudin bin Salleh ผู้ช่วยทูตทหารบูรไน ประจำกรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่งและแนะนำตัว นาวาโทหญิง Hajah Suriani Haji Junaidi... อ่านต่อ

6 ธันวาคม 2561 พลเอก ปริญญา  ขุนนาศรี รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ นาย Alon Yehoshua ผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอล ประจำกรุงเทพฯ เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย {gall... อ่านต่อ

6 ธันวาคม 2561 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลตรี Jaromir Sebesta ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐเช็ก ประจำกรุงเทพฯ ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อแนะนำตัวเ... อ่านต่อ

30 พฤศจิกายน 2561 พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 43 ในโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกองบ... อ่านต่อ

29 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ปริญญา  ขุนนาศรี รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ ดร. Ryosei KOKUBUN ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที... อ่านต่อ

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

 

การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
คณะกรรมาธิการบริหาราชการแผ่นดิน เปิดรับข้อคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (คลิก เพื่อตอบแบบสอบถาม
ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thethaibar.or.th สมารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๘๗ ๖๘๐๑ - ๗ ต่อ ๑๐๑, ๒๑๗) 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนายทหารรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กำลังพล บก.กองทัพไทย สามารถ download คู่มือการเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของสถาบันภาษากองทัพไทย ได้แล้วทาง G-Chat ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันภาษากองทัพไทย 02 2412716, 02 2410038 
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ เอฟ.เอ็ม.เอส. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
การศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่าย (e-Learning)
  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi