เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

11 สิงหาคม 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ของกองบัญชาการกองทัพไทย...

อ่านต่อ

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการว...

อ่านต่อ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 133 ปี โดยมี องคมนตรี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ...

อ่านต่อ

30 กรกฎาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานแพทย์ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทยเข...

อ่านต่อ

28 กรกฎาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยคุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้...

อ่านต่อ

24 กรกฎาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ประจำปีพุทธศักราช 2563 ข...

อ่านต่อ

23 กรกฎาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ (คลองตาอูฐ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ...

อ่านต่อ

16 กรกฎาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีรับมอบกล่องปันน้ำใจ จำนวน 5,000 กล่อง จากผู้แทนบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องรับรอง 11 อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย...

อ่านต่อ

9 กรกฎาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2563 ครบ 60 ปี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

8 กรกฎาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ...

อ่านต่อ

1 กรกฎาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ณ สถานบันเทิงในพื้นที่ตึก 72 Cour...

อ่านต่อ

30 มิถุนายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน รับมอบเครื่องดูดละอองฝอย ภายนอกช่องปากกำลังสูง (External Oral Aerosol Suction) จำนวน 1 เครื่อง จากนักศึกษา สถาบันจิตวิทย...

อ่านต่อ


act title2

 9 กรกฎาคม 2563 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการเตรียมความพร้อมเเก้ไขปัญหาอุทกภัยในห้วงฤดูฝน ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนัก... อ่านต่อ

24 มิถุนายน 2563 พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนการวางกำลัง (การฝึกรวมการ) (Pre-deployment Training : PDT) ของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดา... อ่านต่อ

24 มิถุนายน 2563 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ... อ่านต่อ

18 มิถุนายน 2563 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการมอบพันธุ์ปลาให้แก่ราษฎรในช... อ่านต่อ

16 มิถุนายน 2563 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี พลโท สุชาติ สุทธิพล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ฝ่ายบริ... อ่านต่อ

1 มิถุนายน 2563 พลเอกชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองบางตลาด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน... อ่านต่อ

29 พฤษภาคม 2563  พลอากาศเอก วันชัย  นุชเกษม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามค... อ่านต่อ

27 พฤษภาคม 2563 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงและคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ... อ่านต่อ

 ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  banner report 2562

banner libary  banner rtarf news

banner amulet2  banner language

 

chomrom golf  banner c eng2

ชมรมแบตมินตั้น   ชมรมเทนนิส

banner chomrom03  ชมรมจักรยาน

 

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

1570801424626

  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi