เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

23 สิงหาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมการจัดแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการก...

อ่านต่อ

1 สิงหาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 15 กองบัญชาการกองทัพไทย...

อ่านต่อ

28 กรกฎาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยภริยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ...

อ่านต่อ

19 กรกฎาคม 2562  พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 52 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โดยมี ผู้แทนสำนักงานปลั...

อ่านต่อ

18 กรกฎาคม 2562  พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทห...

อ่านต่อ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการนำกำลังพลและประชาชนจิตอาสา จำนวน 600 คน ร่วมพัฒนาพื้นที่คลอง...

อ่านต่อ

28 มิถุนายน 2562 พลเรือเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย - เมียนมา เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดน (RBC) ไทย ...

อ่านต่อ

28 มิถุนายน 2562 พลเรือเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันภัยทางอากาศร่วมและการฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล ในการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2562 ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุ...

อ่านต่อ

27 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันภัยทางอากาศร่วม ในการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2562 ณ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และศูนย์ยุทธการทางอ...

อ่านต่อ

25 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นประธานในพิธีมอบยุทโธปกรณ์พิเศษให้กับ กองกำลังป้องกันชายแดน ณ ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองท...

อ่านต่อ

23 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงาน ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญช...

อ่านต่อ

23 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์กองบัญชาการกองทัพไทย ณ แปลงนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 ...

อ่านต่อ


act title2

22 สิงหาคม 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างโครงสร้างศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีผู... อ่านต่อ

14 สิงหาคม 2562 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ นาง Donica Pottie เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ย... อ่านต่อ

14 สิงหาคม 2562 พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่าง 13 – 16 สิง... อ่านต่อ

12 สิงหาคม 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองเสนาธิการทหาร พร้อมภริยา ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี... อ่านต่อ

12 สิงหาคม 2562 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช... อ่านต่อ

7 สิงหาคม 2562 พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลตรี Do Thanh Binh ตำแหน่ง The Commander of Special Forces Command กองทัพเวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อแลกเปล... อ่านต่อ

28 กรกฎาคม 2562 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายทห... อ่านต่อ

26 กรกฎาคม 2562 พลเอก ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร บรรยายพิเศษ แก่ข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ในกิจกรรมการจัดการบรรยายพิเศษโดยผู้บังคับบัญชาระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เ... อ่านต่อ

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

banner language

 


ชมรมแบตมินตั้น   ชมรมเทนนิส

banner chomrom03  ชมรมจักรยาน

 

  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi