เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

banner acdfm2019

act title1

12 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด Dr. Peter Haymond อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ พลโท LTG Gary J. Volesky แม่ทัพน้อยที่ 1 (First Corps) กองท... อ่านต่อ

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ ระหว่าง 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพเมียนมา ... อ่านต่อ

25 มกราคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 61 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2562 โด... อ่านต่อ

18 มกราคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ในการจัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี รองผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่... อ่านต่อ

12 มกราคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท... อ่านต่อ

12 มกราคม 2562 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ท่องแดนมหัศจรรย์กับหนูน้อยนักผจญภัย “ตอน ตะลุยกองทัพไทย” ตั้งแต่เวลา 07.00 ถึง 14.00 นาฬิกา ณ ลานอเนกประสงค์ ... อ่านต่อ

24 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ผู้แทนสมาคมสตรีภาคพื้นแปซ... อ่านต่อ

22 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลของกองทัพไทย เดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nations Mission in S... อ่านต่อ

18 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย และภริยา เยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังด... อ่านต่อ

17 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานสนามชายแดน กองกำลังสุรนารี โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพ... อ่านต่อ

14 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหา... อ่านต่อ

7 ธันวาคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - ลาว (General Border Committee : GBC) ครั้งที่ 25 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนต... อ่านต่อ


act title2

14 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก วันชัย  นุชเกษม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาบุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชา... อ่านต่อ

1 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร เยี่ยมชมและเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย (รอบชิงชนะเลิศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ... อ่านต่อ

20 มกราคม 2562 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร นำกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาด เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ โดยมี พลเรือเอก ปวิตร  รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่ว... อ่านต่อ

18 มกราคม 2562 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ.2562 ณ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย กรม... อ่านต่อ

18 มกราคม 2562 พลอากาศเอก ไพศาล น้ําทับทิม รองเสนาธิการทหาร เดินทางเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญแก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาล และสถานพักฟื้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ.2562 ณ... อ่านต่อ

18 มกราคม 2562 พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รองเสนาธิการทหาร เดินทางเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญแก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาล และสถานพักฟื้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ... อ่านต่อ

11 มกราคม 2562 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร/เสนาธิการกองอำนวยการการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (เสธ.กอ.นชท.) เป็นประธานการประชุม กองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้า... อ่านต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองเสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมของทหาร ในงานวันเด็กแห่งชาติของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไ... อ่านต่อ

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

banner language

 


ชมรมแบตมินตั้น   ชมรมเทนนิส

banner chomrom03  ชมรมจักรยาน

 

การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
คณะกรรมาธิการบริหาราชการแผ่นดิน เปิดรับข้อคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (คลิก เพื่อตอบแบบสอบถาม
ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thethaibar.or.th สมารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๘๗ ๖๘๐๑ - ๗ ต่อ ๑๐๑, ๒๑๗) 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนายทหารรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กำลังพล บก.กองทัพไทย สามารถ download คู่มือการเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของสถาบันภาษากองทัพไทย ได้แล้วทาง G-Chat ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันภาษากองทัพไทย 02 2412716, 02 2410038 
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ เอฟ.เอ็ม.เอส. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
การศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่าย (e-Learning)
  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi