เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

25 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นาย ไมเคิล ฮีธ (Michael Heath) อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และพลตรี พีท จอห์นสัน (MG. Pete Johnson) รองผู้บัญช...

อ่านต่อ

18 กุมภาพันธ์ 2563 พลเรือเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการท...

อ่านต่อ

27 มกราคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารและงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ...

อ่านต่อ

24 มกราคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและนักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล...

อ่านต่อ

23 มกราคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงให...

อ่านต่อ

18 มกราคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีงานวันกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้บังคับบัญชาของ กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนเหล่าทัพ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ...

อ่านต่อ

15 มกราคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ตามโครงการจำหน่าย “สินค้าธงน้ำเงิน” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำเดือน มกราคม 2563 ณ กองบัญชา...

อ่านต่อ

11 มกราคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมของทหารเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี...

อ่านต่อ

1 มกราคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ คุณจิราพรรณ  เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรส ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้...

อ่านต่อ

25 ธันวาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากา...

อ่านต่อ

20 ธันวาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี วันกองทัพประชาชนเวียดนาม และครบรอบ 75 ปี ก...

อ่านต่อ

11 ธันวาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก Shen  Jinlong ผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่า...

อ่านต่อ


act title2

21 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมทั้งบำรุงขวัญให... อ่านต่อ

18 กุมภาพันธ์ 2563 พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการจัดกิจกรรม “วันกีฬาทหารสากล” ประจำปี 2563 หรือ “CISM Day Run 2020” ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย  ... อ่านต่อ

19 กุมภาพันธ์ 2563 พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมทั้งบำรุงขวัญและอวยพรปีใหม่แก่หน่วยปฏิบัติงานในสนามของกองกำล... อ่านต่อ

14 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร เป็นประธานการแถลงข่าวการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 และ นายไมเคิล ฮีธ (Michael Heath) อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมแถลงข่า... อ่านต่อ

6 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เขตดอนเมือง กรุงเ... อ่านต่อ

5 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ตามโครงการจำหน่าย “สินค้าธงน้ำเงิน” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25... อ่านต่อ

26 มกราคม 2563 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “เยาวชนไทยรู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ” รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ หอ... อ่านต่อ

18 มกราคม 2563 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช 9 พระองค์ พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญ... อ่านต่อ

    ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

banner amulet2  banner language

 


ชมรมแบตมินตั้น   ชมรมเทนนิส

banner chomrom03  ชมรมจักรยาน

 

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

 

1570801424626

  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi