เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

25 เมษายน 2562 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 โดยมี ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนผู้บัญชาก... อ่านต่อ

4 เมษายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของกองทัพประชาชนลาว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของ... อ่านต่อ

3 เมษายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ครบรอบปีที่ 110 ณ อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธ... อ่านต่อ

18 มีนาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2562 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ

15 มีนาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุภายใต้กร... อ่านต่อ

12 มีนาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานพิธีเปิดการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ รายการ “1st Bangkok International Junior Football”  ณ สนามกีฬาฟุตบอล กองบั... อ่านต่อ

7 มีนาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 16 (16th ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting : ACDFM) ณ โรงแรมรอยัล คล... อ่านต่อ

2 มีนาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วย พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร และพลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร นำกำลังพล ปั่นจักรยาน เปิดชมรมจักรยาน กองบัญชาการกองทัพไ... อ่านต่อ

27 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอ... อ่านต่อ

22 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ดอกเตอร์ ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ (Dr. Peter Haymond) อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ พลเรือเอก ฟิลิป เอส ... อ่านต่อ

20 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัว ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย ... อ่านต่อ

18 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ กำลังพลกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย ... อ่านต่อ


act title2

25 เมษายน 2562 พลเอก วีรชัย  อินทุโศภน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 35 ณ ห้องประชุม IT Auditorium อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทย... อ่านต่อ

25 เมษายน 2562 พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลอากาศโท Leo Davies AO,CSC  ผู้บัญชาการทหารอากาศออสเตรเลีย เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่าง... อ่านต่อ

24 เมษายน 2562 พลอากาศเอก ไพศาล  น้ำทับทิม รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมบุคคลพลเรือนที่ผ่านการคัดสรรบรรจุเข้ารับราชการทหาร... อ่านต่อ

23 เมษายน 2562 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมาคมศูนย์ฝึกอบรมการรักษาสันติภาพภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (AAPTC) ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหา... อ่านต่อ

3 เมษายน 2562 พลเอก วีรชัย  อินทุโศภน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีเปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 35 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ฯ เป็นป... อ่านต่อ

21 มีนาคม 2562 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลอากาศเอก Charles Q. Brown, Jr ผู้บัญชาการทหารอากาศภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้... อ่านต่อ

20 มีนาคม 2562 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ กำลังพลและคู่สมรสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเยือนของกำลังพลและครอบครัวกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่... อ่านต่อ

20 มีนาคม 2562 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร เป็นหัวหน้าคณะนำมวลชนกองทัพไทย ที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ... อ่านต่อ

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

banner language

 


ชมรมแบตมินตั้น   ชมรมเทนนิส

banner chomrom03  ชมรมจักรยาน

 

แนวทางและมาตรการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองของ กห. โดยให้หน่วยพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสม
การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
คณะกรรมาธิการบริหาราชการแผ่นดิน เปิดรับข้อคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (คลิก เพื่อตอบแบบสอบถาม
ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thethaibar.or.th สมารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๘๗ ๖๘๐๑ - ๗ ต่อ ๑๐๑, ๒๑๗) 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนายทหารรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กำลังพล บก.กองทัพไทย สามารถ download คู่มือการเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของสถาบันภาษากองทัพไทย ได้แล้วทาง G-Chat ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันภาษากองทัพไทย 02 2412716, 02 2410038 
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ เอฟ.เอ็ม.เอส. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
การศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่าย (e-Learning)
  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi