เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

act title1

25 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นประธานในพิธีมอบยุทโธปกรณ์พิเศษให้กับ กองกำลังป้องกันชายแดน ณ ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองท...

อ่านต่อ

23 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงาน ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญช...

อ่านต่อ

23 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์กองบัญชาการกองทัพไทย ณ แปลงนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 ...

อ่านต่อ

23 มิถุนายน 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานส่งมอบโครงการประจำปี 2562 ซึ่งรับผิดชอบโดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอกาบเ...

อ่านต่อ

3 มิถุนายน 2562  พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมภริยา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ว...

อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2562 พลอากาศเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาก...

อ่านต่อ

14 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางไปยังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพบปะกับกำลังพล ...

อ่านต่อ

  14 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยและส่งมอบโครงการประจำปี 2562 ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอทองผาภูมิ จังหวั...

อ่านต่อ

10 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร พบปะเยี่ยมเยียน นายนภัทร อุ่นแก้ว นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 57 อดีตน...

อ่านต่อ

2 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ห้วง 6 เดือนแรก) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ...

อ่านต่อ

1 พฤษภาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศผู้พักอาศัยและจัดกิจกรรมมอบห้องพักอาศัย ให้แก่กำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2562 โดยมี นายทหารชั้นผู...

อ่านต่อ

25 เมษายน 2562 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 โดยมี ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนผู้บัญชาก...

อ่านต่อ


act title2

25 มิถุนายน 2562 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลอากาศเอก Mujahid Anwar Khan เสนาธิการทหารอากาศ กองทัพปากีสถาน เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการใ... อ่านต่อ

25 มิถุนายน 2562 พลเรือเอก นวพล  ดำรงพงศ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับเยี่ยมคำนับ พลเรือเอก Teodoro Esteban Lopez Calderon ผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพราชอาณาจักรสเปน เนื่องในโอกาสเดินทางเยือน... อ่านต่อ

20 มิถุนายน 2562 พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหารของกองบัญชาการกอ... อ่านต่อ

14 มิถุนายน 2562  พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบนโยบายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่น 2 ประจ... อ่านต่อ

6 มิถุนายน 2562 พลอากาศเอก ไพศาล  น้ำทับทิม รองเสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พันเอก Ricardo B Bayhon ผู้ช่วยทูตทหารฟิลิปปินส์ประจำกรุงเทพฯ เพื่ออำลาตำแหน่งและแนะนำ พันเอก Dean Mark F Mamaril PA (G... อ่านต่อ

3 มิถุนายน 2562 พลเอก วีรชัย  อินทุโศภน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 ... อ่านต่อ

  23 พฤษภาคม 2562 พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 ในโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกองบัญชาการกองทัพไทย โดย... อ่านต่อ

22 พฤษภาคม 2562 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร รับเยี่ยมคำนับ พลโท Yacoub Hassan Mohamed เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย {galle... อ่านต่อ

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

banner language

 

แนวทางและมาตรการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองของ กห. โดยให้หน่วยพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสม
การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
คณะกรรมาธิการบริหาราชการแผ่นดิน เปิดรับข้อคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (คลิก เพื่อตอบแบบสอบถาม
ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thethaibar.or.th สมารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๘๗ ๖๘๐๑ - ๗ ต่อ ๑๐๑, ๒๑๗) 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนายทหารรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กำลังพล บก.กองทัพไทย สามารถ download คู่มือการเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของสถาบันภาษากองทัพไทย ได้แล้วทาง G-Chat ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันภาษากองทัพไทย 02 2412716, 02 2410038 
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ เอฟ.เอ็ม.เอส. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
การศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่าย (e-Learning)
  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
bannerelearning
 amanyouyi